MPL / Kennis & nieuws / Optimale brandbeveiliging met WinGuard PSIM cloud

Optimale brandbeveiliging met WinGuard PSIM cloud

MPL biedt een dienstverlening aan die zich het best laat omschrijven als “Remote- Gebouwenbeheer”. Voor de eigenaar, de huurder, de beheerder of de gebruiker van een (groot) gebouw of een deel daarvan is, in de loop der jaren, een steeds groter aantal facilitaire diensten ontstaan.

Te denken valt aan Receptie, Security, Technisch Beheer, Toegangsbeheer, Toegangscontrole enzovoorts. Al deze diensten worden uitgevoerd door mensen.

MPL kan deze diensten ook aanbieden, maar dan “remote”, ofwel op afstand. Voor de eigenaar, de huurder, de beheerder of de gebruiker van een gebouw betekent het overstappen van de traditionele facilitaire dienstverlening naar de “remote”-versie die MPL biedt, een substantiële kostenbesparing. Immers, in plaats van een salaris voor iemand die zich fysiek in of bij het pand bevindt, wordt er nu een maandelijkse bijdrage betaald aan MPL, en daarmee aan een organisatie die erop is ingericht deze facilitaire diensten zo efficiënt mogelijk en voor meerdere gebouwen tegelijk, vanaf een centrale locatie, uit te voeren. De kosten daarvan zijn substantieel lager dan de kosten van de traditionele facilitaire diensten. MPL biedt deze dienstverlening aan onder de naam: Building Intelligent Solutions (BIS). BIS kan zorgen voor een aanzienlijke verlaging van de TCO (Total costs of Ownership).

Door de integratie van niet- merk gebonden interfaces naar systemen voor beveiliging, communicatie en facility -management, biedt MPL BIS met WinGuard een uniforme manier van monitoring en controle van alle technische systemen en de integratie ervan. Dit alles op basis van intelligente, uitgebreide beveiligingsconcepten.

BMC (brandmeldcentrale)

  • Zichtbaar waar de melder is afgegaan;
  • Real- time informatie;
  • Hierdoor een juiste aansturing in de verificatie;
  • Betreft dit een automatische melder, een handmelder of een storing?
  • Meldingen zijn direct gekoppeld aan een workflow-proces gecombineerd met het VEBON-protocol voor afhandeling van meldingen;
  • Terugdringen van loze meldingen en onnodige voorrijkosten door de brandweer;
  • Voorkomen dat panden onnodig worden ontruimd hetgeen enorme kosten met zich meebrengt;
  • Inzicht in de vervuilingsgraad van melders, hetgeen besparingen meebrengt in het onderhoud.

Op zoek naar een geoptimaliseerde alarmeringsoplossing voor de bescherming van personen en middelen in uw gebouwen? De naadloze integratie van een brandalarmsysteem in het open PSIM-platform WinGuard van MPL zorgt ervoor dat de alarmcentrale bij een alarm onmiddellijk de juiste acties onderneemt volgens de juiste processen.  Daarnaast ziet de centralist en de brandweer meteen de snelste route naar de brandbron, dankzij de directe aansluiting op het digitale brandmeldpaneel bij de ingang.

Neem contact op

Wij helpen je graag verder!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.