SMART MOVE

TO SECURITY

De MPL Alarm & Communicatie Centrale is voor duizenden bedrijven en particulieren, hét remote beheerscentrum voor de afhandeling van alarmen en meldingen.

ALARM-CENTRALE

MPL Alarm & Communicatie Centrale is een door het ministerie van Justitie en Veiligheid goedgekeurde Particuliere Alarm Centrale

ALARM-CENTRALE

MPL Alarm & Communicatie Centrale is een door het ministerie van Justitie en Veiligheid goedgekeurde Particuliere Alarm Centrale

ALARM-CENTRALE

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.

VEILIGHEID

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.


Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.​

Voor duizenden bedrijven en particulieren is de MPL Alarmcentrale, Beheercentrale & Communicatie Centrale het communicatiecentrum van waaruit bij een alarm maatregelen worden getroffen. 

Dankzij geborgde procedures grijpen de centralisten bij onraad of calamiteiten adequaat in.

PSIM+

MPL Easy Safe Integrations is binnen de MPL-groep de onderneming waar, als het ware, de systeemarchitectuur wordt ingericht die nodig is om alle verschillende soorten meldingen tot één geïntegreerd pakket om te vormen.

Als bij de klant bijvoorbeeld behoefte is aan toegangscontrole, brandalarmmeldingen, cameratoezicht, bezoekregistratie enzovoorts, dan zorgt MPL Easy Safe Integrations ervoor dat al deze vormen van dienstverlening in één allesomvattend gebouw-beheerssysteem  wordt ondergebracht.

Dit geïntegreerde systeem omvat de communicatie en IT-infrastructuur voor het hele gebouw.

Een dergelijk systeem wordt  “PSIM +” genoemd  (Physical Security Information Management).

EASY SAFE

INTEGRATIONS

Zorgt ervoor dat alle vormen van dienstverlening in één allesomvattend gebouw-beheerssysteem  wordt ondergebracht.

WHAT'S HAPPENING