SMART MOVE

TO SECURITY

De MPL Alarm & Communicatie Centrale is voor duizenden bedrijven en particulieren, hét remote beheerscentrum voor de afhandeling van alarmen en meldingen.

shield-2.png

ALARM-CENTRALE

Veiligheid is een belangrijk element van de kwaliteit van ons leven.

Bedreigingen van buitenaf, zoals inbraak en brand  leiden niet alleen tot vele miljarden euro's aan schade, maar vormen daarnaast voor de betroffenen vaak ook nog eens een traumatische ervaring. Het is niet voor niets dat huiseigenaren, bedrijven en de overheid allerlei maatregelen treffen om zich daartegen te beschermen.

security-camera-1.png

BEHEER-

CENTRALE

MPL biedt dienstverlening aan die zich het best laat omschrijven als “Remote- Gebouwenbeheer”.

Onder de noemer “Hospitality dienstverlening” voor de eigenaar, de huurder, de beheerder of de gebruiker van een (groot) gebouw of een deel daarvan is, in de loop der jaren, een steeds groter aantal facilitaire diensten ontstaan.

safebox-1.png

COMMUNICATIE
CENTRALE

Onder “CSS dienstverlening ” verstaat MPL het verzorgen van telefonische diensten voor haar klanten  door middel van “workflow management”. Workflow management houdt in dat een inbeller via vaste, door de klant bepaalde, protocollen wordt geholpen.

Hierdoor kunnen bedrijven zowel binnen als buiten kantooruren een kwalitatieve dienstverlening bieden aan hun klanten zonder deze dienstverlening volledig in eigen beheer te hebben.

EASY SAFE 
INTEGRATIONS

De MPL Alarm & Communicatie Centrale is voor duizenden bedrijven en particulieren, hét remote beheerscentrum voor de afhandeling van alarmen en meldingen.

ALARM-CENTRALE

De MPL Alarm & Communicatie Centrale is voor duizenden bedrijven en particulieren, hét remote beheerscentrum voor de afhandeling van alarmen en meldingen.

ALARM-CENTRALE

De MPL Alarm & Communicatie Centrale is voor duizenden bedrijven en particulieren, hét remote beheerscentrum voor de afhandeling van alarmen en meldingen.

ALARM-CENTRALE

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.


Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.​

Voor duizenden bedrijven en particulieren is de MPL Alarmcentrale, Beheercentrale & Communicatie Centrale het communicatiecentrum van waaruit bij een alarm maatregelen worden getroffen. 

Dankzij geborgde procedures grijpen de centralisten bij onraad of calamiteiten adequaat in.

"Zij hebben het systeem zo ingericht dat werkstromen, processen en subsystemen in de rapportage samengebracht worden"

MPL EASY SAFE

INTEGRATIONS

MPL Easy Safe Integrations is binnen de MPL-groep de onderneming waar, als het ware, de systeemarchitectuur wordt ingericht die nodig is om alle verschillende soorten meldingen tot één geïntegreerd pakket om te vormen.

Als bij de klant bijvoorbeeld behoefte is aan toegangscontrole, brandalarmmeldingen, cameratoezicht, bezoekregistratie enzovoorts, dan zorgt MPL Easy Safe Integrations ervoor dat al deze vormen van dienstverlening in één allesomvattend gebouw-beheerssysteem  wordt ondergebracht.

Dit geïntegreerde systeem omvat de communicatie en IT-infrastructuur voor het hele gebouw.

Een dergelijk systeem wordt  “PSIM +” genoemd  (Physical Security Information Management).

WHAT'S HAPPENING