INTEGRATIONS

Scroll Down Arrow

INTEGRATIONS

MPL EASY SAFE INTEGRATIONS

MPL Easy Safe Integrations is binnen de MPL-groep de onderneming waar, als het ware, de systeemarchitectuur wordt ingericht die nodig is om alle verschillende soorten meldingen tot één geïntegreerd pakket om te vormen.

Als bij de klant bijvoorbeeld behoefte is aan toegangscontrole, brandalarmmeldingen, cameratoezicht, bezoekregistratie enzovoorts, dan zorgt MPL Easy Safe Integrations ervoor dat al deze vormen van dienstverlening in één allesomvattend gebouw beheerssysteem  wordt ondergebracht. Dit geïntegreerde systeem omvat de communicatie en IT-infrastructuur voor het hele gebouw. 

 

Een dergelijk systeem wordt  “PSIM +” genoemd  (Physical Security Information Management). MPL Easy Safe Integrations, biedt PSIM+ aan als een oplossing die veel verder gaat dan de gebruikelijke reikwijdte van een traditionele alarmcentrale. MPL biedt onafhankelijkheid (van leveranciers van subsystemen) en flexibiliteit. Hierdoor is MPL Easy Safe Integrations in staat om volledige softwareplatform- connectiviteit aan te bieden die de gebruiker in staat stelt verschillende systemen te integreren en te beheren via één uitgebreide gebruikersinterface. 

RECENT

Cameraproject? Dat doen we samen!

Feb 28, 2019
MPL NIEUWS

|

Brandmelding via PAC naar RAC

Apr 23, 2019
MPL NIEUWS

|

Camera's koppel je direct bij MPL!

Feb 12, 2019
MPL NIEUWS

|

Voordelen PSIM

  • Procesoptimalisatie

  • Beschikbare data wordt informatie

  • Handelingen worden consistent en adequaat

  • Schadebeperking (mensen & middelen)

  • Audit trails en managementinformatie

  • Reductie van kosten


 

Optimaal gebruikersgemak

 

De analisten, programmeurs en consultants van MPL Easy Safe Integrations zijn hierin gespecialiseerd. Zij richten het systeem zo in dat werkstromen, processen en subsystemen (camerabeheer, intercom, toegangsbeheer, ICT componenten, et cetera) in de rapportage samengebracht worden.

De zo ontstane datastromen (Big Data) worden omgezet naar informatiestromen waarmee de klant zijn organisatie efficiënter kan organiseren en preventief kan bijsturen waar dat nodig is.

Is het systeem éénmaal ingericht door MPL Easy Safe Integrations, dan wordt het vervolgens overgedragen aan de MPL Alarm & Communicatie Centrale voor de operationele dienstverlening.

Physical Security Information Management (PSIM) is een softwareplatform dat verschillende op zichzelf staande beveiligings-, gebouwbeheer- en/of technische systemen integreert, die beheerd worden via één uitgebreide gebruikersinterface. 

MPL Easy Safe Integrations biedt met dit beheerconcept volledige onafhankelijkheid en flexibiliteit. Door toepassing van Hosting Services biedt MPL Easy Safe Integrations een kostenbesparende oplossing. 

Het succes en rendement van een PSIM worden grotendeels bepaald door de inrichting en implementatie. Er moeten processen in kaart worden gebracht en afwijkingen worden gedefinieerd, net als realistische (be)dreigingen en scenario’s. De bijbehorende opvolgingsprocedures moeten (tot in detail) worden uitgewerkt om deze vervolgens in het systeem op te nemen in de vorm van (dynamische) workflows. Hoe beter dit gebeurt, hoe effectiever het PSIM zal zijn.