Veelzijdig, innovatief, dynamisch en onafhankelijk. Dat is MPL in een paar woorden.
De modernste faciliteiten bieden u de oplossingen voor nu en de toekomst.

MPL Alarm

Alarmcentrale bellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom verzamelden zich eind januari ruim 300 'alarmbassadeurs' voor het startschot

van de OMS-Challenge: een campagne om het aantal onnodige brandmeldingen binnen

vier jaar terug te brengen met maar liefst 50%. Ambitieus? Jazeker. Maar ook haalbaar.

Want of het nu gaat om menselijk handelen of technisch onderhoud; de multimediale en

interactieve show liet zien dat er makkelijk veel winst te behalen valt.

Samen knallen

“Durf te innoveren in veiligheid. Evacuaties vergen een enorme organisatie en zorgen

voor veel onrust, ongemak en gelatenheid. Ook gaan er tonnen aan euro’s in rook op!”

Met deze woorden verwelkomde de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus deze eerste

lichting alarmbassadeurs: medewerkers van bedrijven en instellingen die zijn aangesloten

op het Openbaar Meld Systeem (OMS) van de regionale brandweer. “De OMS-challenge is

echt een uitdaging die we samen aangaan. We laten Tilburg positief vlammen!”

Rook zonder vuur

Maar liefst 94% van de OMS-meldingen is onnodig. Hoe kan dit percentage zo hoog zijn?

Een brandalarm kan afgaan door verkeerd of slecht technisch onderhoud. Ook kan de

brandmelder vervuild of defect zijn. Maar meestal komt het gewoonweg door menselijk

handelen. Soms door baldadigheid, maar bovenal door onwetendheid. Zo hangen

brandmelders vaak op de verkeerde plek, zoals in de douche, boven een fornuis,

waterkoker, tosti-apparaat of vaatwasser. Stoom of rook komt vrij, en voor je het weet

gaat het alarm af en is er paniek in de tent. Vooral bij zorginstellingen is het vaak raak.

Annemargriet van Teeseling, adviseur facilitair bij Zorginstelling Stichting Schakelring:

“In 2013 hadden we 87 meldingen op zes locaties. Daarbij is de brandweer maar liefst 26

keer onnodig uitgerukt. En de impact is groot: onrust bij personeel en bewoners, BHV’ers

die hun werk acuut laten vallen, een slechte bereikbaarheid en onnodige evacuaties

omdat we niet precies weten wat er aan de hand is. Juist omdat het alarm vaak loos

afgaat, nemen mensen een melding niet meer serieus en gaan gewoon door met hun

werk. Als het dan een keer écht raak is, verliezen we kostbare tijd om de bewoners op

tijd in veiligheid te brengen.

Een Porsche gaat op in vlammen

Ook bedrijven zijn zich steeds bewuster van de impact van loze meldingen.

”Medewerkers reageren minder snel op een brandalarm, waardoor het gevaar ontstaat

dat ze niet adequaat reageren op een échte brandmelding. Daar wil je toch niet aan

denken?“, aldus Albert Jan van Maren, manufactoring director bij Fuji. “Vorig jaar hadden

we 19 OMS-meldingen, waarbij de brandweer in 16 gevallen onnodig uitrukte. Gemiddeld

kost een onnodige brandmelding twee uur arbeidstijd: iedereen moet z’n werk laten

vallen en de productiviteit ligt stil. Eer alles dan weer draait… Maar nog veel schokkender

is het omzetverlies van maar liefst 120.000 euro. Daar heb je een hele mooie Porsche

voor!” Fuji investeert veel in technisch goede installaties, onderhoud, benchoverleg met

de brandweer en focust nu op een informatiepush naar alle personeelsleden. Want “elke

onnodige OMS-melding is er één te veel.”

Investeren pure noodzaak

Ook bij Schakelring kunnen ze “een hoop gedoe voorkomen door wat alerter te zijn.”

Van Teeseling: “We hebben een aantal nieuwe brandmelders aangeschaft en de

brandweer ondersteunt ons met advies op locatie. Maar bovenal draait het om

bewustwording op de werkvloer! Door scholing en training stimuleren we ons personeel

en de vrijwilligers; mensen moeten elkaar pushen. Dat is pure noodzaak. Wij bieden 24-

uurs zorg en ’s nachts zijn er op een locatie slechts vier verzorgers voor zo’n 160

bewoners. Als dan het alarm afgaat… Je moet echt kunnen vertrouwen op het systeem,

op de alertheid en op elkaar. Want als het mis gaat, gaat het ook goed mis.”

Groeiende olievlek

Er ligt dus een mooie, wezenlijke taak voor de alarmbassadeurs. Juist zij kunnen hun

collega’s positief beïnvloeden zodat de bewustwording zich als een lopend vuurtje

verspreid tot één grote olievlek. Om hen daarbij te ondersteunen, hebben zij toegang

gekregen tot een speciaal ontwikkelde Continuous Learning App. Een jaar lang krijgen ze

vragen en opdrachten rondom onnodige brandmeldingen, waarmee ze punten verdienen.

Degene die eind 2014 de meeste punten behaalt, wint de OMS Challenge 2014: een

volledig avontuurlijke challenge op de brandweerkazerne! De kleine investering in tijd

wordt ruimschoots terugverdiend door minder onnodige brandmeldingen,

kostenbesparing, meer rust, minder weerstand en een verhoogd brandveiligheidniveau.

De bal ligt bij u, alarmbassadeurs!

U kunt zich ook nog aanmelden voor de Challenge en zo veel tijd, geld en onrust

besparen. Kijk voor meer informatie op www.omschallenge.nl

lees verder…
lees verder…